De op deze website getoonde informatie wordt door hetgoedkoopsterijbewijs.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hetgoedkoopsterijbewijs.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Hetgoedkoopsterijbewijs.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van hetgoedkoopsterijbewijs.nl opgenomen informatie.

Hoewel hetgoedkoopsterijbewijs.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is hetgoedkoopsterijbewijs.nl niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door hetgoedkoopsterijbewijs.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel hetgoedkoopsterijbewijs.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door hetgoedkoopsterijbewijs.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Hetgoedkoopsterijbewijs.nl heeft een bemiddelende rol tussen rijschoolhouders en rijschoolleerlingen. Hetgoedkoopsterijbewijs.nl is niet aansprakelijk voor ieder geschil tussen rijschoolhouder en rijschoolleerling. Hetgoedkoopsterijbewijs.nl is niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door rijschoolhouders aan rijschoolleerlingen wordt verstrekt (of vice versa).

Als u zich via ons reactieformulier aanmeld voor verdere informatie of om andere doeleinden hier gebruik van maakt stemt u ermee in om onze nieuwsbrief te ontvangen. Indien u dit niet wenst kun u de instructie volgen die onderaan de nieuwsbrief staat om u af te melden.

Uw gegevens worden met de grootste zorg behandelt. Uw gegevens zullen verstrekt worden aan onze deelnemende rijscholen, die zorgvuldig met uw gegevens zullen omgaan.